Kosár

Az Ön kosara üres.

Adatkezelési szabályzat

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 Ezen az oldalon részletesen is kifejtjük a vállalkozás adatkezelési elveit, melyeket a következő pár mondatban is összefoglalunk. Tesszük ezt azért, hogy Ön röviden tájékozódhasson adatai kezeléséről, biztonságáról. Amennyiben a részletek is érdeklik, kérjük olvassa el a részletes tájékoztatást.

Az adatkezelés célja kizárólag a rendelések teljesítése, bankkártyás fizetés esetén annak lebonyolítása, az ezekkel összefüggésben szükséges e-mailek megírása ill. telefonon történő megkeresés.

Az Ön által megadott adatokat külön listán nem tartjuk nyilván, kizárólag a webáruház erre a célra szolgáló rendelési felületén található meg abban a formában, amelyben Ön azt megadja a webáruház részére.

Az adatokat a vállalkozás tulajdonosa ismerheti meg, aki elkészíti a postai csomagok címiratát, valamint a számlát. A megrendelő címét és telefonszámát feltüntetjük a postai címiraton, melyet az MPL futárszolgálat a házhoz szállítás céljából használ fel. Az MPL semmilyen módon nem rögzíti listán a címiraton szereplő adatokat, és nem használja fel semmilyen más célra, mint a küldemény házhoz juttatására.

A webáruház minden esetben számlát bocsát a vásárló rendelkezésére. A számlán feltünteti a vásárló adatait a számviteli törvény előírásainak megfelelően. Az itt feltüntetett adatokat megismeri a vállalkozás mindenkori könyvelője, aki ezeket az adatokat nem listázza, és semmilyen célra nem használja fel. Feladata a számlák könyvelése, a személyes adatokkal nem dolgozik.

A bankkártyás fizetést választó vásárlók esetében a fizetéssel kapcsolatos közvetlen adatokat megismeri az online kártyás fizetést lehetővé tevő CIB Bank. Ezeket az adatokat a bank kizárólag a bankkártyás fizetés lebonyolítására használja, sem a kártya adatait nem rögzíti, nem listázza, sem a kereskedő részére nem adja át. Így a Kereskedő nincs birtokában a számlaszámnak, a számla tulajdonosának sem, mindössze a fizetésre használt kártya típusát ismeri meg (Visa, Mastercard stb.)

A vállalkozás hírleveleket nem küld, telefonos vagy személyes megkereséseket nem eszközöl.

A webáruház Google Analitika segítségét veszi igénybe, mely rendszer adatokat gyűjt a mindenkori látogatói szokásokról (milyen időszakban hány látogató hány oldalt látogat, mennyi időt tölt a webáruházban, az ország mely területéről érkezik). A gyűjtött anyag nem tartalmaz semmilyen személyes adatot, IP címet sem rögzít, kizárólag statisztikai információ.

A webáruház termékei a vállalkozás Facebook oldalán is elérhetők. A Facebook adatkezelési gyakorlatáért a webáruház nem felel. A vállalkozás az oldalának követőit nem keresi direkt módon, kizárólag általános posztok kerülnek az oldalra. A kedvelők adatait nem gyűjtjük és nem listázzuk, valamint a leiratkozás bármikor megtehető.

Amennyiben Ön vásárolni szándékozik a webáruházban, a rendelés során nyilatkozik arról, hogy elolvasta az ASZF és Adatkezelési szabályzat dokumentumokat, és ezeket elfogadja. Ha elutasítja az adatkezelési szabályzatot, akkor rendelését nem tudja befejezni. 

Kérésére személyes adatait a webáruház admin felületén töröljük, de a végleges törlésre nem kerülhet sor, mert a kiadott számla tartalmazza ezeket, és a számviteli törvény előírása szerint 5 évig meg kell őriznünk.

A webáruház garantálja, hogy a tudomására jutott személyes adatokhoz senki illetéktelen személy nem férhet hozzá, azokat kizárólag a futárcégnek és a könyvelőnek hozza tudomására a fentiek szerint.

További, részletes információ az alábbiakban találhatók:

 

1. A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Otthon és Kert Áruház, Pádárné Kis Ildikó EV (székhely: 1103 Budapest Noszlopy utca 56 3/10. adószám: 68454667-1-42) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) megküldött kérelemre adott válasz alapján, mely szerint:

"az adatkezelőnek csak abban az esetben kell bejelentkezni az adatvédelmi nyilvántartásba, ha nem esik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: Infotv.) meghatározott kivételek hatálya alá."

Pádárné Kis Ildikó E.V. (továbbiakban Szolgáltató) a jogszabályok szerint csomagküldő tevékenységet folytathat. Ilyen tevékenységének keretében az alábbiak szerint kezelheti a csomagküldéshez megadott adatokat az adatkezelési hatósághoz történt külön bejelentkezés nélkül.

A 2018 május 25-én hatályba lépő Európai Unió által előírt Általános Adatvédelmi Elvek (GDPR) -nek történő megfelelés érdekében a Vállalkozás által kezelt személyes adatok körét és az adatkezelés célját, időtartamát a következőkben rögzítjük.

Ezen túlmenően a  jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén (továbbiakban: Felhasználó) számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

2. Az adatkezelő megnevezése

Név: Pádárné Kis Ildikó EV.

Székhely és levelezési cím: 3372 Kömlő Bocskai István út 45/1.

Telefonszám: 06 (50) 135 1350

E-mail cím: otthonodakert@gmail.com

 

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1. Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

- felhasználónév,

- saját e-mail cím,

- jelszó,

- számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

- szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

- telefonszám

3.2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a szolgáltató fér hozzá.

3.3. A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. A Felhasználó a szolgáltatás igénybevételével elfogadja a Szabályzatban leírt, Szolgáltató által, a cookie-k elhelyezésére vonatkozó feltételeket továbbá önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ezeket a cookie-kat a Szolgáltató elhelyezze számítógépén. A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről a Felhasználó a Szolgáltatótól nem kap további értesítést. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a Felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A Felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a Felhasználók számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.) A cookie-k elhelyezése nem okoz kárt a Felhasználó számítógépében és nem tartalmaz vírust. A cookie-k a Felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak.

Alkalmazott cookie-k:

 • Analitika, követés cookie
 • - Webhelyen keresztüli követés

  - Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

  A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

  - hogyan lehet letiltani a cookie-kat,

  - hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy

  - hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

  - hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

  4. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

  4.1. Az adatkezelésre az otthonodakert.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

  4.2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

  4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme.

  4.4. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

  4.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az email címet regisztrálta.

  5. Az adatkezelés időtartama

  5.1. A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció Felhasználó általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor.

  5.2. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

  5.3. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

  6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

  6.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

  6.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

   

  Adatfeldolgozók megnevezése:

 • Mindenkori Könyvelést nyújtó cég

 • Webáruház Szolgáltató 

 • CIB bank (bankkártyás fizetés bonyolítása)

 • Szerződott Futárszolgálatok: Magyar Posta Zrt., Sameday Futárszolgálat, Foxpost (Futárszolgálati tevékenység)

   

  6.3. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

  7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

  7.1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

  7.2. Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

  7.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

  Levelezési cím: Pádárné Kis Ildikó

  1103 Budapest Noszlopy u. 56 3/10

  E-mail: otthonodakert@gmail.com

  A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a 7.3. pontban

  elérhetőségeken keresztül.

  7.4. A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

  7.5. A Felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

  7.6. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

  8. E-mail címek felhasználása

  8.1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

  8.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

  8.3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen "értesítési listáról" nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

  9. Egyéb rendelkezések

  9.1. Szolgáltató rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

  9.2.Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

  9.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

  9.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.